Боб’ятинський НВК (дошкільне відділення)
Навчальний процес

ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ДИТИНИ

 

 "Життєдіяльність – інтегрована характеристика буття дошкільника, яка актуалізує дві взаємопов'язані і водночас специфічні форми прояву його активності:

- знаходження у процесі життя (енергійність, певний спосіб буття, знаходження у взаємодії з іншими тощо);

- діяльність (заняття чимось, праця, робота)

 Життєдіяльність дитини – це різні аспекти її життя, форми активності, всі види діяльності.

Організовуючи життєдіяльність дитини в дошкільному закладі, враховуються:

- її вікові та індивідуальні особливості;

-сучасні тенденції в оновленні змісту дошкільної освіти та розвивально-виховних технологій; 

-побажання батьків;

- специфіка та можливості закладу.

Дитяча життєдіяльність передбачає педагогічно виважене поєднання організованої та самостійної (вільної) діяльності дошкільників.

Організована діяльність включає форми освітньої роботи з дітьми, які здійснюються під безпосереднім керівництвом педагога.

Самостійна, вільна діяльність – це специфічна форма організації життєдіяльності дітей, яка розгортається у час, вільний від організованих форм освітньої роботи ( в ранкові та вечірні години, на прогулянках, в інші періоди дозвілля), як правило з ініціативи та за бажанням малюків: діти самі визначають цілі, завдання, засоби і план втілення свого задуму, самостійно контролюють, аналізують і оцінюють його виконання.

Організована діяльність грунтується:

-на засадах партнерства, співробітництва педагога з колективом вихованців, підгрупою та окремою дитиною;

-дітей між собою з урахуванням їхніх вікових, індивідуальних можливостей та потреб розвитку.

Педагоги заздалегідь продумують мету, час, місце, умови, хід проведення тієї чи іншої форми роботи, потрібний для цього матеріал, обладнання, її зв’язок з іншими формами організації життєдіяльності, а також передбачають можливі дії дітей, форми впливу на них та очікувані результати дитячої діяльності.

В організованій дитячій діяльності: 

- формується фонд "можу” (знання, вміння, навички); 

- скеровується формування фонду "хочу”(потреби, інтереси, ставлення, запити тощо);

- на основі організованої розгортається самостійна дитяча діяльність, що сприяє розвитку важливих базових якостей особистості дитини (організованість, відповідальність, працелюбність, самовладання, спостережливість, креативність).

Організована діяльність включає:

1. Ігрову діяльність -вона є  провідною упродовж дошкільного періоду, це - основа для виникнення інших видів дитячої діяльності (праця, художня творчість, учіння).

Гра - специфічний вид дитячої діяльності, в якій кожен вид гри (дидактична, сюжетно-рольова, режисерська) виконує свої функції у розвитку дитини. 
Види ігор:

- ігри з правилами (дидактичні ігри, рухливі);

- творчі ігри (сюжетно-рольові, театралізовані режисерські та драматизації, конструктивно-будівельні).

2. Навчально-пізнавальну діяльність

3. Трудову діяльність

Види праці:

- самообслуговування

- господарсько-побутова

- праця в природі

- художня праця (форми організації: індивідуальні й групові доручення, чергування, колективна праця)

4. Художню діяльність: (образотворчі, музичні, літературні заняття, художня праця, розваги, свята)

5. Комунікативно-мовленнєву діяльність: (спеціальні мовленнєві заняття, бесіди, розмови на особисті та спільні теми, створення й розв’язання певних ситуацій спілкування, цілеспрямоване залучення дітей до спілкування під час усіх форм організації життєдіяльності)

6. Рухову діяльність: (заняття з фізичної культури, музики, рухливі ігри у повсякденні, фізкультурні свята, розваги, походи, гімнастика, фізкультурні хвилинки, паузи тощо).

Буття дитини в дошкільному закладі — це послідовний перебіг певних його складових, які нормують чергування активної діяльності та відпочинку. 
Невід’ємна складова повноцінного буття дошкільника - організовані дорослими побутові процеси.

Основні з них:

- прийом їжі (сніданок, обід, підвечірок)

- спілкування (з дорослими та дітьми)

- сон (вкладання на сон, піднімання після сну)

- відпочинок (релаксація)

- вдягання-роздягання

- різноманітні гігієнічні процедури (умивання).

Організована навчально-пізнавальна діяльність:

заняття

- індивідуальна робота навчально-пізнавального спрямування в повсякденні

- ігри з правилами (дидактичні, рухливі) у повсякденному житті

- спостереження у повсякденні

- проведення елементарних дослідів, пошукові ситуації у повсякденному побуті тощо

- екскурсії, походи у природне та соціальне довкілля.

Заняття – одна з можливих форм організованої навчально-пізнавальної діяльності у дошкільному закладі.